Zostaniesz zaproszony do radia lub TV?

Przekazywanie informacji w postaci wywiadu, czy to radiowego czy w TV, zawsze będzie dobrze postrzegane i może być korzystne bo jeżeli jesteś dobrym mówcą, mówisz szybko i na temat to wzbudzisz zainteresowanie.

W ciągu kilku lat wyemitowaliśmy ponad 500 odcinków różnych naszych magazynów o tematyce ekonomiczno, finansowej, prawnej, dlatego nasza wiedzą jest różnorodna i bogata, może warto z niej skorzystać?

Żeglarzy uczą żeglarze. Pilotów uczą piloci. Kucharzy uczą kucharze. To takie oczywiste.

FREEHTML5.co Free HTML5 Template

FREEHTML5.co Free HTML5 Template

Nasze cele

Postaramy nauczyć umiejętności, dzięki której automatycznie będziecie reagować na sytuacje „ stresujące ” przed jak i z kamerą. Staramy się pracować indywidualnie lub w małych grupach.

Szkolimy z zakresu:

 • telewizji,
 • internetu,
 • radia,
 • i innych kanałów multimedialnych.

Korzyści

Możemy nauczyć jak:

 • spokojnie poprowadzić wystąpienie publiczne, poznać sposoby na rozpoczęcie, zamknięcie wystąpienia,
 • skutecznie przemawiać do ludzi, aby nas słuchali
 • prezentować się na scenie lub w TV, podczas prezentacji handlowej czy innego wystąpienia

Każdy uczestnik będzie potrafił:

 • zbudować własną wiarygodność i autorytet,
 • angażować publiczność,
 • skupiać uwagę,
 • konstruować przemówienie.

Te umiejętności zawsze odgrywają dużą rolę w każdej rzeczywistości zawodowej.

Wielu managerów reprezentuje wysoki poziom swojej wiedzy, tej fachowej. Potrafią dobrze komunikować się f2f, potrafią też sprawnie zarządzać ludźmi i sobą samym. Ale wystąpienia publiczne są często ich słabym punktem.

Ludzie nie są w stanie jednocześnie słuchać i czytać

 • słuchacz albo patrzy, albo słucha,
 • umieść jak najmniej treści na jednym slajdzie,
 • minimalizuj ilość tekstu, korzystaj gł. ze zdjęć lub grafik,
 • publiczność przeczyta punktory zanim my o nich opowiemy i już nie ma po co nas słuchać,
 • widownia nie jest w stanie bez nas zrozumieć slajdu,
 • jesteśmy jej potrzebni,
 • to my gramy główną rolę.